Pretraga letova u tijeku...

Cijena navedena u rezultatu pretrage je konačna cijena!
Plaćajte Premium Visa karticom do 24 rate bez kamata i naknada!
Pravila i propisi za internetsku stranicu www.pbzcard-travel.hr

PBZ Card zahtijeva od svih posjetitelja internetske stranice / internetskih stranica ("Stranica") da se pridržavaju sljedećih pravila i propisa. Pristupanjem Stranici potvrđujete primitak i prihvaćanje ovih uvjeta.

1. VLASNIŠTVO INTERNETSKIH STRANICA
Stranice su u vlasništvu i pod kontrolom PBZ Carda.

2. ZAKONI I PROPISI
Pristup korisnika Stranici i korištenje Stranice podliježu svim važećim međunarodnim, federalnim, državnim i lokalnim zakonima i propisima.

3. AUTORSKO PRAVO/ŽIGOVI
Žigovi, logotipi i uslužni žigovi („Žigovi") koji su prikazani na Stranici su vlasništvo PBZ Carda i trećih strana. Korisnici ni u koju svrhu ne smiju koristiti Žigove, uključujući, ali ne ograničavajući na, korištenje meta tag-ova na ostalim stranicama ili internetskim stranicama bez prethodnog pisanog odobrenja PBZ Carda ili treće strane koja je vlasnik Žigova, ovisno o slučaju. Sve informacije i sav sadržaj, uključujući sve postojeće softverske programe koji su dostupni na Stranici ili putem Stranice („Sadržaj"), su zaštićeni autorskim pravom. Korisnicima je zabranjeno mijenjati, umnožavati, distribuirati, prenositi, prikazivati, objavljivati, prodavati, licencirati, izrađivati derivativna djela ili koristiti Sadržaj koji je dostupan na Stranici ili putem Stranice u komercijalne ili javne svrhe.

4. POVEZIVANJE I POVEZANE INTERNETSKE STRANICE
OVA STRANICA MOŽE OSIGURATI POVEZNICU S DRUGIM STRANICAMA TAKO DA OMOGUĆI KORISNIKU DA OVU STRANICU OSTAVI ZA PRISTUP DOKUMENTIMA TREĆE STRANE ILI TAKO DA UČITA DOKUMENTE NA TU STRANICU PUTEM „INVERZNIH" HIPERPOVEZIVANJA I TEHNOLOGIJE USMJERAVANJA („POVEZANA STRANICA"). PBZ CARD NEMA PRAVO MIJENJATI, AŽURIRATI ILI KONTROLIRATI SADRŽAJ NA POVEZANOJ STRANICI. ČINJENICA DA JE PBZ CARD OSIGURAO POVEZNICU NA STRANICU NIJE POTVRDA, OVLAŠTENJE, SPONZORSTVO NITI PRIDRUŽIVANJE U SVEZI S TOM STRANICOM, NJEZINIM VLASNICIMA ILI NJEZINIM PRUŽATELJIMA USLUGA. NE POSTOJE INHERENTNI RIZICI U POZIVANJU NA KORIŠTENJE ILI POVRAT INFORMACIJA PRONAĐENIH NA INTERNETU, I PBZ CARD TRAŽI OD KORSNIKA DA DOBRO PROUČI I RAZUMIJE RIZIKE PRIJE NEGO SE POZOVE NA KORIŠTENJE ILI POVRAT TIH INFORMACIJA NA POVEZANOJ STRANICI.
PBZ Card zabranjuje privremeno pohranjivanje podataka, neovlaštene hipertekstualne poveznice na Stranicu i usmjeravanje dostupnog Sadržaja kroz Stranicu. PBZ Card pridržava pravo spriječiti neovlaštene poveznice ili sheme PBZ Card isključivo odbija svaku odgovornost za Sadržaj na bilo kojim internetskim stranicama koje su povezane sa Stranicom, osim na svojoj vlastitoj Stranici. Pristup nekim drugim internetskim stranicama koje su povezane sa Stranicom predstavlja vlastiti rizik korisnika.
Korisnik bi trebao biti svjestan toga da Povezane stranice mogu sadržavati pravila i propise, odredbe o zaštiti privatnosti, odredbe o čuvanju povjerljivosti podataka, odredbe o prijenosu osobnih podataka te ostale odredbe koje se razlikuju od odredbi na Stranici. PBZ Card nije odgovoran za te odredbe te izričito odbija svaku odgovornost povezanu s takvim odredbama.
5. NEPOSTOJANJE JAMSTAVA
CJELOKUPNI SADRŽAJ, SVI PROIZVODI I USLUGE NA STRANICI, ILI PRIBAVLJENI S INTERNETSKE STRANICE S KOJOM JE STRANICA POVEZANA („POVEZANA STRANICA") SU DOSTAVLJENI „U POSTOJEĆEM OBLIKU" BEZ IKAKVOG JAMSTVA, NI IZRIČITOG NITI PREŠUTNOG, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA, PREŠUTNA JAMSTVA TRŽIŠNE KONKURENTNOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, PRAVNI TEMELJ, NEKRŠENJE, ZAŠTITU ILI TOČNOST.
OSIM AKO NIJE PREDVIĐENO VAŽEĆIM ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA, PBZ CARD NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA GUBITAK ILI ŠTETU KOJI SU NASTALI USLIJED POUZDAVANJA KORISNIKA U INFORMACIJE DOBIVENE PUTEM STRANICE ILI POVEZANE STRANICE, ILI USLIJED POUZDAVANJA KORISNIKA U PROIZVODE ILI USLUGE DOBIVENE S POVEZANE STRANICE. KORISNIK JE ODGOVORAN ZA PROCJENU TOČNOSTI, POTPUNOSTI ILI KORISNOSTI MIŠLJENJA, SAVJETA ILI DRUGOG SADRŽAJA DOSTUPNOG PUTEM STRANICE ILI DOBIVENOG S POVEZANE STRANICE. MOLIMO, PO POTREBI, ZATRAŽITE SAVJET STRUČNJAKA U SVEZI PROCJENE SPECIFIČNOG MIŠLJENJA, SAVJETA, PROIZVODA, USLUGE ILI DRUGOG SADRŽAJA.

6. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI ZA KORIŠTENJE STRANICE
PBZ Card izričito odbija svaku odgovornosti (koja se zasniva na ugovoru, šteti, objektivnoj odgovornosti ili drugome) za direktne, indirektne, slučajne, posljedične ili posebne štete iz ili u svezi s pristupom Stranici ili korištenjem Stranice, (čak i ako je PBZ Card bio obaviješteni o mogućnosti takvih šteta), uključujući odgovornost povezanu s virusima koji mogu zaraziti računalnu opremu korisnika.

7. POVJERLJIVOST KORESPONDENCIJE KORISNIKA
Osim ako nije predviđeno zakonom, PBZ Card će čuvati povjerljivost sve korespondencije korisnika koja sadrži osobne korisničke podatke i koja se prenosi direktno PBZ Cardu. Objave korisnika na forumu ili u sobi za razgovore neće biti zaštićene kao povjerljive. Nadalje, PBZ Card može, bez ikakve odgovornosti, koristiti i slati informacije sadržane u takvim obavijestima (uključujući ideje, koncepte, know-how ili ostalo intelektualno vlasništvo) bilo kojoj trećoj strani, uključujući, ali se neograničavajući na, svoje matično društvo, supsidijare i povezana društva u bilo koju svrhu i kako to smatra primjerenim te u skladu s važećim zakonom.

8. OBJAVE
PBZ Card nije odgovoran za kontrolu objava, informacija ili sadržaja („Objave") koje su na Stranici objavili korisnici, niti preuzima odgovornost u svezi s tim Objavama. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, PBZ Card može povremeno pratiti Objave na Stranici te može odbiti prihvatiti i/ili ukloniti Objave koje sadrže:
  • Nezakonite, štetne, prijeteće, uvredljive, uznemirujuće, pogrdne, vulgarne, nepristojne, bogohulne, ekstremističke, rasne, etničke ili na neki drugi način neprikladne dokumente bilo koje vrste, uključujući, ali se ne ograničavajući na, dokumente koji potiču postupanje koje bi predstavljalo kazneno djelo, koji mogu dovesti do građanskopravne odgovornosti ili na neki drugi način krše važeće lokalne, državne, nacionalne ili međunarodne zakone.
  • Reklame ili nagovaranja bilo koje vrste.
  • Poruke koje su objavili korisnici koji se lažno predstavljaju.
  • Osobne podatke, kao što su, poruke u kojima se navode telefonski brojevi, brojevi socijalnog osiguranja, brojevi bankovnog računa, adrese ili podaci o poslodavcu.
  • Poruke od zaposlenika koji nisu predstavnici PBZ Carda, a koji tvrde da govore u ime PBZ Carda i koje sadrže povjerljive informacije o PBZ Cardu.
  • Poruke koje nude neovlašteno skidanje informacija s interneta koje predstavljaju autorsko djelo ili privatne informacije.
  • Višestruke poruke koje je unutar pojedinačnih mapa objavio isti korisnik koji je preformulirao isti smisao.
  • Lančana pisma bilo koje vrste.
9. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA
Korisnik potvrđuje i slaže se da je dostavljanjem PBZ Cardu osobnih i zaštićenih korisničkih podataka putem Stranice suglasan s prijenosom tih osobnih i zaštićenih korisničkih podatka izvan međunarodnih granica u mjeri potrebnoj za obradu podataka u skladu sa standardnom poslovnom praksom PBZ Carda.
Korisnik bi trebao biti svjestan toga da Povezane stranice mogu sadržavati odredbe o prijenosu osobnih podataka koje se mogu razlikovati od odredbi iz ovog dokumenta. PBZ Card nije odgovoran za takve odredbe i izričito odbija svaku odgovornost vezanu uz takve odredbe.

10. IZMJENE PRAVILA I PROPISA
PBZ Card pridržava pravo izmjene tih Pravila i propisa u bilo koje doba i smatra se da su korisnici obaviješteni o svim izmjenama ovih Pravila i propisa te da ih smatraju obvezujućima.

11. KRŠENJE PRAVILA I PROPISA
PBZ Card pridržava pravo iznalaženja pravnih sredstava predviđenih zakonom i u skladu s pravima pravičnosti za kršenje tih Pravila i propisa, uključujući pravo blokiranja pristupa s određene internetske adrese na Stranicu.

12. PRISTUP PODRUČJIMA ZAŠTIĆENIMA/OSIGURANIMA LOZINKAMA
Pristup i korištenje područja na Stranici koja su zaštićena/osigurana lozinkama su dopušteni samo ovlaštenim korisnicima. Neovlaštene osobe koje namjeravaju pristupiti tim područjima Stranice bit će podvrgnuti istrazi.

13. SUDSKA NADLEŽNOST/MJERODAVNO PRAVO
Na ova Pravila primjenjuje se hrvatsko pravo. U slučaju spora, nadležan je sud u Zagrebu.
 
Sadržaj ove stranice prilagođen je za uređaje s ekranima koji imaju najmanje 320px širine.