Pretraga letova u tijeku...

Cijena navedena u rezultatu pretrage je konačna cijena!
Plaćajte Premium Visa karticom do 24 rate bez kamata i naknada!
Impressum:

PBZ Card društvo s ograničenom odgovornošću, putnička agencija
Radnička cesta 44
10000 Zagreb
telefon: +385 1 612 42 22
faks: +385 1 636 30 99
e-mail: travel@pbzcard.hr
web: www.pbzcard-travel.hr
web: www.pbzcard.hr 
Voditelj poslova
Erika Križmančić
Nastupa u svojstvu stalno i u punom radnom vremenu zaposlenog voditelja poslova.
Ovlaštena je za praćenje poslovanja turističke agencije sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu.
Djelatnost turističke agencije podliježe nadzoru Državnog inspektorata, Turističke inspekcije, Šubićeva 29, 10000 Zagreb.
 

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080258649

IBAN HR21 2340 0091 5105 7590 4
SWIFT PBZGHR2X

Iznos temeljnog kapitala: 5.763.110,00 eura uplaćen u cijelosti

Uprava Društva: Mislav Blažić (predsjednik Uprave). Predsjednik Nadzornog odbora: Dinko Lucić.
MATIČNI BROJ: 1406795, OIB: 28495895537
IDK: HR-AB-01-080258649
PBZ Card je član PBZ Grupe

Polica osiguranja jamčevine za turistički paket aranžman br. 45 – 7002949825
Polica osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžman br. 11 –7002949826

UNIQA osiguranje d.d.
Planinska 13 A, 10000 Zagreb
tel. (01) 6324 200
faks (01) 6324 250
e-mail: info@uniqa.hr


Tehnički izvođač: Globaldizajn d.o.o.
Sadržaj ove stranice prilagođen je za uređaje s ekranima koji imaju najmanje 320px širine.