Pretraga letova u tijeku...

Cijena navedena u rezultatu pretrage je konačna cijena!
Plaćajte Premium Visa karticom do 24 rate bez kamata i naknada!

Kontakt podaci PBZ Card d.o.o., putnička agencija


telefon: + 385 (0) 1 61 24 222
faks:     + 385 (0) 1 63 63 099
e-mail:  travel@pbzcard.hr
web:     www.pbzcard-travel.hr
Radno vrijeme agencije: ponedjeljak - petak od 8.00 sati do 19.00 sati.
 
Adresa:
Radnička cesta 44
10 000 ZAGREB
HRVATSKA

  
Sve pohvale i prigovore molimo uputiti na faks ili e-mail:
faks:     + 385 (0) 1 63 63 099
e-mail:  travel@pbzcard.hr

PBZ Card će na zaprimljeni prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana kad je isti zaprimljen. 
NAPOMENA:
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, PBZ Card d.o.o., putnička agencija iz Zagreba, Radnička 44, se obvezuje prikupljati osobne podatke korisnika svojih usluga samo u svrhu s kojom je korisnik usluga prethodno upoznat i uz njegovu privolu. Za daljnju obradu prikupljenih osobnih podataka korisnika usluga u svrhu marketinga, potrebno je odobrenje korisnika usluge. PBZ Card d.o.o., putnička agencija iz Zagreba, Radnička 44, se obvezuje koristiti prikupljene osobne podatke korisnika svojih usluga samo u vremenu koje je potrebno za uspješno izvršenje svoje usluge, a nakon toga će prikupljeni osobni podaci biti trajno brisani.
Sadržaj ove stranice prilagođen je za uređaje s ekranima koji imaju najmanje 320px širine.